×

معرفی آسیاپرواز

    • شرکت  خدمات مسافرت هوایی و گردشگری «آسیاپرواز» با سابقه بیش ازنیم قرن و با استفاده از نیروهای جوان ،  در شهر بیرجند فعالیت دارد. این شرکت دارای مجوز رسمی از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ؛ و مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. این شرکت با هدف توسعه صنعت گردشگری در خراسان جنوبی و همچنین توسعه اقتصاد روستایی فعالیت های ارزنده ای انجام داده و دستاوردهای مهمی داشته است. آسیاپرواز ، مبتکر راه اندازی گردشگری الکترونیک در خراسان جنوبی است

  • شرکت  خدمات مسافرت هوایی و گردشگری «آسیاپرواز» با سابقه بیش ازنیم قرن و با استفاده از نیروهای جوان ،  در شهر بیرجند فعالیت دارد. این شرکت دارای مجوز رسمی از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ؛ و مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. این شرکت با هدف توسعه صنعت گردشگری در خراسان جنوبی و همچنین توسعه اقتصاد روستایی فعالیت های ارزنده ای انجام داده و دستاوردهای مهمی داشته است. آسیاپرواز ، مبتکر راه اندازی گردشگری الکترونیک در خراسان جنوبی است

پرسنل مجرب