×

کاروانسرای سرایان

گالری تصاویر گالری تصاویر

کاروانسرای سرایان
شمارة ثبت ملی: 8733   
قدمت: صفوی   
نشانی اثر: داخل شهر سرایان
 
این کاروانسرا به شیوه دو ایوانی ساخته شده و فضاهای معماری آن عبارتند از: سردر ورودی که واقع در ضلع جنوبی است و دارای طاق جناغی با تزئینات کاربندی است. هشتی که از دو سو بـه اتـاق های فرعی و از روبـرو به صحـن، منتـهی می‌شود. حجره های متعدد که برای استراحت کاروانیان ساخته شده و دو ایوان در اضلاع شمالی و جنوبی و نیز اصطبل که در پشت ایوان و حجره های شمالی بنا، جای گرفته است. کاروانسرای سرایان از آثار دوره صفوی است و به رباط شاه عباسی معروف است.


نظرات

ثبت نظر