×

پل سنگی فارسیان

پلسنگی فارسیان 
شماره ثبت ملی: 3342    
قدمت: اسلامی   
نشانی اثر: کیلومتر 70 شمال غرب قاین روستای ثغوری

پل سنگی فارسیان در ٦٢ کیلومتری شمال شهرستان قاین، ١٢ کیلومتری شمال شهر خضری و ٢ کیلومتری شمال شرق روستای ثغوری واقع شدهاست. این منطقه از نظر تفرجگاهی از شرایط مناسبی برخوردار است. پل سنگی با طول ٣٠ متر و ارتفاع ٢٠ متر به همراه چندین غار کوچک و بزرگپناه گاه پرندگان شکاری و خصوصاً کبوتر وحشی است.


نظرات

ثبت نظر