×

مسجد جامع خوسف
شماره ثبت ملی: 1956   
قدمت: تیموری- صفویه  
نشانی اثر: شهر خوسف

مسجد جامع خوسف به عنوان یکی از بارزترین آثار تاریخی موجود در بافت تاریخی این شهر در حاشیه خیابان اصلی شهر و در جبهه جنوبی آن قرار دارد. در سمت غرب مسجد حسینیه صاحب الزمانی در سمت مشرق کوچه و در سمت جنوب آن بنای تاریخی موقوفه میرزا جعفر قرار گرفته است. بنا دارای دو ورودی است که یکی در ضلع شمال شرقی و دیگری در ضلع شمال غربی واقع شده است. مهمترین عناصر معماری بنا شامل ورودی‌ها، صحن، شبستان تابستانی، شبستان‌های ملاعلی اکبر، شبستان عبدالخالق و قسمت‌های نوساز مسجد می‌باشد. جبهه شمال شرقی بنا که ورودی اصلی بنا در آن قرار دارد به طور کامل در سال 1405 ه. ق بازسازی شده است و از لحاظ تاریخی ارزشی ندارد اما شبستان‌های جبهه جنوب غربی بنا یعنی شبستان تابستانی و شبستان‌های ملاعلی اکبر و عبدالخالق بخش‌های تاریخی بنا به حساب می‌آیند. شبستان‌ها دارای ستون‌های قطور چهار ضلعی می‌باشند که پوشش آنها به صورت گنبدهای چهار ترک و به کمک طاق‌های جناغی بر روی ستونها استوار شده است. شبستان عبدالخالق که قدیمی‌تر از شبستان ملاعلی اکبر است، دارای شش ستون و دوازده گنبد است. شبستان ملاعلی اکبر که درسال 1237 ه. ق تعمیر شده دارای نه ستون و شانزده گنبد است. شبستان تابستانی نیز دارای چهار ستون و هشت گنبد می‌باشد. نقشه و سبک معماری این شبستان‌ها همه مشابه هم هستند و تنها تفاوت‌های جزئی در ابعاد و اندازه‌ها مشاهده می‌شود، مساحت کل بنا 3600 متر مربع می‌باشد که 900 متر مربع آن را صحن فرا گرفته و اطراف صحن با طاقنماهایی به صورت جناغی تزئین شده است.


نظرات

ثبت نظر