×

یک روز در خوسف

بافت تاریخی شهر خوسف که از دوران صفویه به بعد شکل گرفته، نشان از پیشینه عظیم معماری در این شهر دارد. بیشتر آثار معماری فعلی شهر متعلق به دوره صفوی تا قاجار می باشد.
به دلیل وجود کتیبه های تاریخی کال جنگال در نزدیکی خوسف و وجود محوطه های قبل از اسلامی، نشان از قدمت این شهرستان در این دوران دارد. در دوران اسلامی، اوّل بار جیهَانی در اَشکال العالم از خوسف نام برده و می نویسد: «شهری خُرد است و در آن بُستان های بسیار و زراعت همراه است و عمارت فراوان و آب های بسیار.» حمدالله مستوفی اولین کسی است که در سال 740 ه.ق در نُزهه القلوب نام کنونی خوسف را آورده و درباره آن چنین می گوید: «خوسف شهر کوچکی است و چند موضع توابع دارد و آب آن از رودخانه باشد و دیه ها را آب از کاریز باشد و در آنجا همه نوع محصولی حاصل آید.» حافظ اَبرو در مورد تعداد دهات، مزارع و موقعیت شهر خوسف چنین نوشته: «بیست قریه و صد مزرعه از توابع خوسف است که بر کنار بیابان است و بر آن طرف بیابان، حدود کرمان است. خَبیص از نواحی آن است و آن را بیابان لوت خوانند و در تابستان از آن موضع نمی توان گذشت. چهل فرسنگ در آن راه، آب ندارد.» بافت تاریخی خوسف که از دوران صفویه به بعد شکل گرفته، نشان از پیشینه عظیم معماری در این شهر دارد. بیشتر آثار معماری فعلی شهرمتعلق به دوره صفوی تا قاجار می باشد.
با آسیاپرواز همراه شوید و در این تور یک روزه در خنکای تاریخ ، نفسی تازه کنید.

شروع قیمت از : 990000
جاذبه های سفر :


برنامه روزانه سفر

 • 1

  یک روز در خوسف

  صرف صبحانه در هتل جهانگردی بیرجند (بوفه مجلل)


  دیدار از روستای زیبای آرک
  بازدید از بافت تاریخی شهر خوسف
  بازدید از آرامگاه ابن حسام
  بازدید از خانه تاریخی تاجور
  دیدار از خانه تاریخی مالکی
  بازدید از زورخانه تاریخی
  بازدید از مسجد جامع تاریخی خوسف
  بازدید از بازارچه صنایع دستی
  صرف ناهار در اقامتگاه بوم گردی سنتی
  دیدار از روستای تاریخی خور
  بازدید از کارگاه های گوهر تراشی
  بازگشت به بیرجند

  همراهی راهنمای مجرب در تمام مدت سفر


لوازم مورد نیاز

 • کفش مناسب برای پیاده روی
 • عینک آفتابی

مدارک مورد نیاز


اطلاعات سفر


قوانین و مقررات تور


نظرات

ثبت نظر