معرفی بیرجند توسط  نویسنده آلمانی در کتابش با عنوان ایران

نویسنده صاحب نام آلمانی پس از سفرش به خراسان جنوبی ، اخیرا کتابی با عنوان ایران منتشر کرد . جاذبه های گردشگری ایران در حوزه میراث طبیعی ، تاریخی و مردم شناسی در این کتاب به زبان آلمانی معرفی شده است. با همکاری آسیاپرواز و این نویسنده ، از شهر بیرجند به عنوان یکی از مقاصد مهم گرشگری ایران در این کناب نام برده شده است. معرفی برخی از جاذبه های گردشگری بیرجند به همراه اطلاعات مفید برای گردشگران آلمانی زبان از جمله مطالب مندرج در این کتاب است.