سفر به کویر لوت همراه با میهمانان ایتالیایی 

دانشگاه پزشکی بیرجند برگزارکننده «سمینار فن آوری های تشخیصی نوین در بیماری های عفونی و تازه های هپاتیت های ویروسی » بود. 

برخی از میهمانان این همایش :
����پروفسور ماریا کاپوبیانچی (رییس آزمایشگاه ویروس شناسی و انستیتو ملی بیماری های عفونی روم - ایتالیا ) ،

����پروفسور آندریا کوزاریزا (استاد تمام پاتولوژی و ایمونولوژی - رییس دانشکده تخصصی پاتولوژی دانشگاه پزشکی مودنا - ایتالیا ) ،

����پروفسور کریستینا موسینی (استاد تمام بیماری های عفونی - رییس دانشکده تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه مودنا ایتالیا ) ، 

  ����دکتر سید محمد جزایری ( دکترای طب و دانشیار ویروس شناسی بالینی - دانشگاه علوم پزشکی تهران ) 

����پروفسور سید موید علویان (استاد تمام بیماری های گوارشی و کبد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )

درحاشیه این همایش تور بازدید از جاذبه های کویر جهانی لوت توسط «آسیاپرواز» برای میهمانان سمینار برگزار شد که گزارش تصویری آن را با هم میبینیم :