گروهی از گردشگران فرانسوی از بیرجند بازدید کردند. مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه ، بافت تاریخی بیرجند، آب انبار تاریخی بیرجند ، مدرسه تاریخی شوکتیه در شمار بازدید این گروه قرارگرفت. در اقامتگاه بوم گردی روستای خراشاد ، برنامه موسیقی محلی برای آنها اجرا شد و همچنین برگزاری مراسم سنتی «کف زنی» بسیار مورد استقبال آنها قرار گرفت. پذیرایی با غذاهای محلی و سنتی بیرجندی از دیگر برنامه های این تور به شمار میرود.

برنامه ریزی و تورگردانی این بازدید ، توسط شرکت آسیاپرواز انجام شد. گزارش تصویری این تور را در زیر مشاهده میکنید.